- uitvoering

 

bouwkundig ontwerp en -advies. Joh. Zagers

 

dienstverlener van initiatief tot en met nazorg

Nieuwe Veldjes 29

7391 BL TWELLO

Daarlerweg 11

7687 AN DAARLERVEEN

T. 0571 - 270995

M. 06 - 54364516

E. johannes@zagersbouwadvies.nl

Uitvoering.

 

 

U bent het eens geworden met een aannemer en het werk komt in uitvoering.

Tijdens de uitvoering vertrouwt u op de kennis van de aannemer en vertrouwt u erop dat hij bouwt en kwaliteit levert zoals is overeen gekomen. Om u veel werk uit handen te nemen kan ik de bouw in overleg met u begeleiden. Dat beperkt zich niet alleen tot controle van de kwaliteit en/of afspraken worden nagekomen (toezicht) maar is ook het controleren van uitvoeringstekeningen, anticiperen op mogelijke problemen (oplossen voordat er stagnatie optreedt), het Ad-hoc oplossen van problemen en bewaking van het budget.

Het zorgen dat er tijdig gegevens van u op de bouw worden aangeleverd is essentieel immers uw keukenlevering begint bijvoorbeeld niet pas bij het plaatsen van de keuken maar al bij het regelen van de sparing in de begane grondvloer als de aannemer nog met de fundering bezig is.

Toezicht kan ook incidenteel plaatsvinden op vaste ijkmomenten bijvoorbeeld bij het gereedkomen van de begane grondvloer, na het leggen van de verdiepingsvloer, het water- en winddicht gereedkomen en de start van de afbouw.

Tevens kan ook periodiek een bouwvergadering belegd worden waarbij planning, voortgang en informatievoorziening centraal staan. Van die vergadering maak ik een afsprakenlijst waarbij eenieder weet hoe de stand van het werk is en of er actie ondernomen moet worden.

Is het gebouw klaar kan ik voor u een kwaliteitscontrole doen in de vorm van een oplevering, meestal in combinatie met een voorschouw. Daarbij wordt het gebouw nagelopen op kwaliteit en de gemaakte afspraken.

Van de oplevering wordt een rapport gemaakt waarbij afspraken gemaakt worden over eventuele gebreken en hersteltermijnen.