- ontwerp

 

bouwkundig ontwerp en -advies. Joh. Zagers

 

dienstverlener van initiatief tot en met nazorg

Nieuwe Veldjes 29

7391 BL TWELLO

Daarlerweg 11

7687 AN DAARLERVEEN

T. 0571 - 270995

M. 06 - 54364516

E. johannes@zagersbouwadvies.nl

Ontwerp.

 

U heeft bouwplannen. Of het nu een carport, verbouw van uw bestaande woning, een nieuwe woning of een bedrijfshal is altijd zal er eerst een “papieren” ontwerp gemaakt worden waarin uw wensen verwerkt binnen de planologische en juridische voorwaarden en zal er meestal een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Het komt er in het kort op neer dan uw plan dient te voldoen aan de regels van het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en meestal aan redelijke eisen van welstand (beoordeling schoonheidscommissie).

Bovenal dient het ontwerp te zijn gebaseerd op uw wensen (programma van eisen), uw bouwbudget en uw visie over de verschijningsvorm. Ontwerpen is een proces en na het inventariseren zal d.m.v. schetsen en diverse overlegmomenten met u het plan vorm beginnen te krijgen. Diverse keren moeten keuzes gemaakt worden die niet alleen gebaseerd zijn op architectuur of techniek... Er zijn een aantal mogelijkheden om in dat proces iets voor u te kunnen betekenen:

 

 

- Ik doe voor u vooronderzoek door bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden binnen het

bestemmingsplan, vrijstellingsmogelijkheden en/of mogelijkheden tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

- Ik maak voor u het bouwkundig ontwerp van schetsontwerp tot definitief ontwerp.

 

- een architect maakt voor u een (schets)ontwerp en ik werk het ontwerp verder uit, bijvoorbeeld u bent erg

gecharmeerd van de ontwerpstijl van deze architect of een gemeente werkt met “architectenlijstjes”

waarbij slechts ontwerpen van die architecten geaccepteerd worden.

 

- u schakelt een architect of bouwbedrijf in voor het vervaardigen van het schetsontwerp tot en met het definitief

ontwerp maar heeft als leek behoefte aan onafhankelijk advies.

Ik kan voor u het ontwerpproces begeleiden (tijd/budget) en helpen met het verantwoord kiezen

van opties of het aandragen van alternatieven op de diverse ijkmomenten.