- expertise

 

bouwkundig ontwerp en -advies. Joh. Zagers

 

dienstverlener van initiatief tot en met nazorg

Nieuwe Veldjes 29

7391 BL TWELLO

Daarlerweg 11

7687 AN DAARLERVEEN

T. 0571 - 270995

M. 06 - 54364516

E. johannes@zagersbouwadvies.nl

Expertise:

 

Voordat uw bouwwerk gerealiseerd is zal er op gebied van planvorming een traject doorlopen worden waarin van grof naar fijn uw plan uitgewerkt wordt naar de uiteindelijke uitvoeringsfase. Ik kan u in het voortraject en tijdens de uitvoering ten dienste staan met de volgende werkzaamheden:

 

- overleg met het bevoegd gezag over bestemmingsplan en mogelijkheden voor uw bouwplan

(Ruimtelijke ordening)

- overleg met Welstand

- bouwkundig ontwerpen in CAD

- als uw adviseur het ontwerpproces begeleiden van een architect of bouwbedrijf

- bouwaanvraag gereed uitwerken van schetsontwerpen van een architect

- bouwtechnische uitwerking/engineering

- bouwbesluitberekeningen

- aanvragen omgevingsvergunningen (bouwen en milieu)

- intermediair voor overleg met aannemers, locale overheden, brandweer, welstand, GGD e.d.

- bouwkundige advisering

- het vervaardigen van een bestek (Stabu en bureaubestekken)

- het vervaardigen van een technische omschrijving

- aanvragen van offertes incl. klaarmaken van specificaties

- offertetoets/vergelijk offertes van aannemers met advies

- hulp bij prijsonderhandeling met aannemers

- het vervaardigen van werktekeningen en kozijntekeningen

- bouwbegeleiding tijdens de uitvoering, toezicht/incidenteel toezicht/directievoering (bouwmanagement)

- deelopleveringen, vooroplevering, eindoplevering incl. rapportage